HOMEOPATIA

Mitä homeopatia on?

Homeopaattinen hoito juontaa pitkät juurensa antiikin kulttuureihin. Sana homeopatia tuleekin kreikan kielen sanoista homoios pathos jotka tarkoittavat samankaltaista kärsimystä. Sanoista käy ilmi homeopatian perusperiaate: Aine, joka nautittuna aiheuttaa tietynlaisia oireita, voi hyvin pienenä, homeopatian termein potensoituna annoksena parantaa samankaltaisia sairauden oireita. Tämä samankaltaisuuden periaate on tunnettu myös suomalaisessa kansanlääkinnässä.

Saksalainen lääkäri ja kemisti Samuel Hahnemann (1755-1843) kehitti homeopatiasta systemaattisen hoitomenetelmän. Hahnemann huomasi, että lääkeaineita voimakkaasti laimentamalla niiden parantava vaikutus kasvaa, kun taas tuohon aikaan yleiset lääkeaineiden aiheuttamat myrkytysoireet vähenevät. Hahnemann aloitti lääkeaineiden testaamisen terveillä ihmisillä, ja kokeita tehdään yhä nykypäivänä.

Homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomuoto - homeopaatti valitsee sopivat homeopaattiset aineet potilaskohtaisesti. Homeopatialla hoidetaan sekä akuutteja että kroonisia sairauksia. Oireiden kokonaisuus kartoitetaan homeopaatin potilaalle tekemässä haastattelussa. Yhdellä lääkeaineella on siis tarkoitus parantaa yhden potilaan vaivojen kokonaisuus sen sijaan, että sillä hoidettaisiin monien potilaiden yhtä ja samaa vaivaa, kuten koululääketieteessä on tapana. Homeopaattinen hoito vaatii seurantaa, joten yksi käynti homeopaatilla harvoin riittää.

Homeopatiaa käytetään ympäri maailman. Euroopassa homeopatian suosio on kasvussa, ja pelkästään EU:n alueella toimii kymmeniä tuhansia lääkäreitä ja koulutettuja homeopaatteja, jotka hoitavat potilaitaan homeopatialla. Joissain maissa homeopatia kuuluu valtion hyväksymiin korvattaviin hoitoihin, ja monissa maissa toimii homeopaattisia sairaaloita ja poliklinikoita.

Homeopatian vaikutusmekanismia ei vielä tarkkaan tunneta, mutta vastauksia löydettäneen todennäköisemmin fysiikan kuin kemian alalta.
Homeopatia

Kenelle homeopatia sopii?

Homeopatialla voidaan hoitaa sekä ihmisiä että eläimiä. Homeopatia sopii kaikenikäisille, akuuteista ja kroonisista, psyykkisistä ja fyysisistä, pienistä ja vakavista vaivoista kärsiville. Homeopatiaa voidaan käyttää myös kemiallisen lääkehoidon tukena, eikä homeopaattisen hoidon ole tarkoitus automaattisesti korvata lääkärin antamaa hoitoa. Homeopaattinen hoito ei tukahduta oireita, vaan auttaa elimistöä itseään löytämään tasapainon. Homeopatia ei kemiallisten lääkkeiden tavoin aiheuta sivuvaikutuksia ja on näin ollen pehmeä ja kaikille turvallinen hoitomuoto.


Homeopatia